SINT-NIKLAAS.  De stad Sint-Niklaas gaat het alarmeringsystseem BE-Alert meer bekend maken bij de inwoners. Momenteel zijn er ruim 4100 inwoners geregistreerd maar dat is nog altijd te weinig. BE-Alert wordt door de overheid gebruikt om in een noodsituatie te communiceren via sms, gesproken boodschap of email. Wie wil kan zich niet enkel registreren voor z’n woonplaats maar ook voor de plaats van tewerkstelling, waar de kinderen naar school gaan, tweede verblijf of woonplaats van de ouders. 

Momenteel loopt er nog de campagne ‘alle personeelsleden ambassadeur van BE-Alert’. Komende zomer zal een jobstudent van de dienst communicatie inwoners actief aanspreken over BE-Alert en hen helpen bij de registratie. Het systeem zal dit jaar ook tijdens twee geplande rampoefeningen opnieuw getest worden. Via bewonersbrieven zal de stad alle geïmpacteerde bewoners op de hoogte brengen en BE-Alert nogmaals in de kijker zetten. (mb)

info: be-alert.be/nl