SINT-NIKLAAS. Het stadsbestuur van Sint-Niklaas geeft een negatief advies voor het gedeeltelijk ongedaan maken van de opheffing van de vergunning voor de exploitatie van het asbeststort nabij de Langhalsbeekstraat door het bedrijf SVK.  SVK had eind maart gedeeltelijk beroep aangetekend tegen de beslissing van de deputatie om de milieuvergunning voor het asbeststort op te heffen. Het bedrijf vroeg de opheffing van de vergunning ongedaan te maken voor wat betreft het storten van inerte afvalstoffen, andere dan asbestcementafval.

Door een ongunstig advies te verlenen maakt het stadsbestuur duidelijk dat ze de stortplaats definitief dicht wil voor alle afvalstoffen. "Het aanbod van inert bouwafval in Vlaanderen is erg beperkt en het vullen van de putten met deze afvalfractie zou wellicht tientallen jaren in beslag nemen.", klinkt het. Het stadsbestuur dringt bij SVK ook aan om de nodige stappen te zetten om de putten te vullen met niet-verontreinigde grond. (mb)