LOKEREN. De stad Lokeren een akkoord bereikt met Fedimmo voor de aankoop van een gebouw aan de Grote Kaai waar tot eind 2019 FOD Financiën gevestigd was. Fedimmo heeft het bod van 3,3 miljoen euro aanvaard. Het akkoord zal op 25 januari aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 

De eigenaar heeft een oriënterend bodemonderzoek besteld om de historische (bodem)activiteiten verder te onderzoeken. In afwachting wordt een verkoopovereenkomst voorbereid door de aangestelde notarissen. Zodra het gunstig bodemattest beschikbaar is, zal de akte binnen de maand verleden worden. "De verwerving van dit centraal en strategisch gelegen imposant gebouw is een historische kans voor stad Lokeren. Het maakt de cirkel rond om de ‘dienstverlening 2.0’ van de stad op punt te zetten.", aldus burgemeester Filip Anthuenis.

Ook de renovatie en de inrichting van het oude Postgebouw op de Markt passen binnen het project ‘dienstverlening 2.0’. "Zoals reeds eerder aangehaald is het de bedoeling om in het oude postgebouw een uitgebouwd nieuw Infopunt Toerisme, een modern nieuw stadsarchief en een ceremonieel gedeelte te voorzien. De verwerving van het administratief gebouw op de Grote Kaai biedt de mogelijkheid de vele welzijnsdiensten, die vandaag verspreid zitten, te centraliseren in onze stad. Ook de inrichting van het in de meerjarenplanning voorziene ‘Lokaal Dienstencentrum zal hierdoor versneld een plaats kunnen krijgen in het gebouw aan de Grote Kaai.", aldus Anthuenis. (mb, foto: Google)