SINT-NIKLAAS. De stad Sint-Niklaas is ongerust over de PFOS-vervuiling door het bedrijf 3M in Zwijndrecht. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat de gezondheidseffecten van de vervuiling van de 3M fabriek mogelijk tot 15 km ver reiken. Daardoor zou ook een deel van het grondgebied van Sint-Niklaas, van Nieuwkerken tot het stadscentrum, getroffen zijn. 

Om duidelijkheid te krijgen laat het stadsbestuur door een erkend bodemsaneringsdeskundige staalnames en analyses uitvoeren op de aanwezigheid van PFOS op heel het grondgebied. Ook werd contact opgenomen met OVAM, het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en het agentschap zorg en gezondheid om in gesprek te gaan over eventuele maatregelen die volgen uit de testresultaten. (mb)