TEMSE. De torenkraan van de voormalige Boelwerf aan de Philippe Saveryslaan in Temse is voorlopig geen beschermd monument meer. Dat heeft Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele beslist. Volgens minister Diependaele is de context van de beschermde kraan volledig gewijzigd en is het draagvlak voor de bescherming verdwenen. 

De elektrische torenkraan M22 werd in 1957 gebouwd door de Machinefabriek Hensen uit Rotterdam en de firma Nobels Peelman uit Sint-Niklaas. De kraan werd in 1982 naar de Boelwerf overgebracht na het faillissement van Cockerill Yards in Hoboken. Ten tijde van de bescherming in 2004 was de torenkraan één van de laatste relicten die herinnerden aan de Boelwerf, die België en Vlaanderen voor scheepsbouw internationaal op de kaart zette. De site van de Boelwerf onderging een reconversie en alle andere kranen, die het karakteristieke silhouet van de werf mee bepaalden, werden als schroot verkocht.

"De gemeente Temse vroeg indertijd de bescherming van de torenkraan aan, als laatste getuige van de bloeiende werf, die vergroeid en verweven was met de gemeente en haar bevolking. 17 jaar later is de context van de beschermde kraan volledig gewijzigd en is het draagvlak voor de bescherming verdwenen, waardoor een opheffing van de bescherming zich opdringt. Ik heb er bij het bestuur van Temse op aangedrongen om samen met de Temsenaar en voormalige werfarbeiders op zoek te gaan naar een duurzame toekomst voor de kraan om het verleden van de Boelwerf levendig te houden.", aldus Vlaams minister Matthias Diependaele. 

Het gemeentebestuur van Temse kan na de voorlopige opheffing van de bescherming een openbaar onderzoek over de opheffing organiseren. Op die manier heeft iedereen de kans om opmerkingen of bezwaren kenbaar te maken bij de gemeente. Nadien beslist minister Diependaele over een definitieve opheffing. (mb, foto: M22 Kraan boelwerf, Op Stoapel)