BEVEREN. Total Raffinaderij gaat zijn aardolieopslagplaats aan de Kwarikweg in Kallo uit dienst nemen en volledig ontmantelen. De voorbereidingen daarvoor zijn reeds gestart door de tanks leeg te maken en te reinigen. In overleg met de milieudienst van de gemeente Beveren zijn maatregelen genomen om geurhinder te voorkomen. Bij de werken zouden geen restproducten vrijkomen. 

Begin 2019 wordt de bodem gesaneerd en alle ondergrondse onderdelen verwijderd. Daarna worden de gebouwen afgebroken. (mb)