REGIO. Van 3 tot 25 juli 2021 liep de Grote Vlindertelling van Natuurpunt. Door het natte weer begin deze maand kwam de telling langzaam op gang. Uiteindelijk telde Natuurpunt 26 600 tellers in 9242 tuinen. De telling gebeurde met steekproeftellingen van vijf minuten. Met 177 tellingen voerde Ortwinn Hoffmann uit Waasmunster de meeste tellingen uit. 

Bij de start van de telling waren de verwachtingen niet hooggespannen. De eerste helft van juli was wisselvallig, met een dieptepunt halverwege de maand door de hevige regenval. Nadien brak een periode met zonnig weer aan, waarbij er plots hoge aantallen vlinders opdoken. Vooral atalanta en dagpauwoog hebben daarvan geprofiteerd. Er zijn lichte regionale verschillen maar de top 3 ziet er in alle Vlaamse provincies gelijkaardig uit: Atalanta, Klein koolwitje en Dagpauwoog. Toch gaat het aantal vlinders er in het algemeen op achteruit. Voor heel wat soorten zijn de aantal beduidend lager in vergelijking met decennia geleden.  (mb)