OOST-VLAANDEREN. In de nacht van de vrijdag op zaterdag vond de 25ste editie plaats van de verkeersveilige nacht in Oost-Vlaanderen. Een 200-tal agenten hielden op een honderdtal plaatsen controles. Door een combinatie van de covid-maatregelen, het slechte weer en de sluiting van het nachtleven lag het aantal gecontroleerde voertuigen een stuk lager dan bij vorige edities. 

In totaal werden 4323 voertuigen gecontroleerd op snelheid. Zo’n 15,8% reed daarbij te snel. 1621 Bestuurders moesten een alcoholtest afleggen. Daar blies 4,8% positief. Dit jaar werd er extra aandacht gespendeerd aan drugsgebruik in het verkeer. 814 Bestuurders werden gecontroleerd, bij 381 bestuurders werd een checklist afgenomen en 50 personen dienden een speekseltest af te leggen. De positieve testen werden naar het labo gestuurd voor analyse.

"Het aantal gecontroleerde bestuurders op alcohol en drugs liggen lager dan voorbije edities, maar grote conclusies kunnen we daar omwille van de bijzondere omstandigheden niet aan koppelen. We hebben de actie dit jaar ook ruim aangekondigd, dus ik hoop dat het preventieve aspect ook zijn impact heeft gehad. Het is belangrijk dat mensen weten dat ze gecontroleerd kunnen worden. Zeker voor drugs ligt de effectieve pakkans vandaag nog laag.", zegt Carina Van Cauter, Gouverneur Oost-Vlaanderen. "We zien in de statistieken dat het aantal drugsinbreuken in het verkeer stijgt. Doorheen de jaren is er een sterke maatschappelijke bewustwording gegroeid omtrent de gevaren van alcohol in het verkeer. Het is belangrijk dat deze bewustwording ook rond drugs versterkt wordt. Daarom hebben we in Oost-Vlaanderen van deze verkeersveilige nacht gebruik gemaakt om naast alcohol ook drugs onder de aandacht te brengen."

De pakkans voor druggebruik in het verkeer ligt een stuk lager in vergelijking met de pakkans voor alcoholgebruik maar daar komt verandering in. "Het parket Oost-Vlaanderen heeft de politie verzocht om in de mate van het mogelijke bij elk verkeersongeval waarvoor men wordt opgeroepen een drugstest af te nemen. Hierbij hoeft men de checklist van de uiterlijke kenmerken niet te overlopen zoals men dat doet bij gewone controles en kan men meteen overgaan tot het testen op druggebruik. We benaderen zo de aanpak van alcohol en drugs in het verkeer op een gelijke manier en verhogen aldus de pakkans op druggebruik.", klinkt het bij het parket Oost-Vlaanderen. 

Politiezones kunnen gebruik maken van speekseltesten en -collectoren om te testen op drugsgebruik. Dit maakt de controle een stuk eenvoudiger dan in het verleden. "De pakkans voor bestuurders die onder invloed rijden moet naar omhoog. We gaan het huidige raamcontract om drugstesten te bestellen vernieuwen en een veelvoud aan drugstesten ter beschikking stellen van de politiezones. Concreet gaan we van 36.000 beschikbare testen in 2020, naar 50.000 in 2021 en 100.000 in 2022. Zo kunnen we een beter beeld krijgen van de werkelijke omvang van drugsgebruik in het verkeer." (mb)