SINT-NIKLAAS. Minister van Mobiliteit Ben Weyts trekt via het Vlaams Verkeersveiligheidsfonds een half miljoen euro uit om 63 schoolomgevingen in 14 gemeenten veiliger te maken. Weyts kent het geld toe volgens het principe ‘1 euro voor 1 euro’: voor elke euro die het gemeentebestuur investeert in de verkeersveiligheid van een schoolomgeving legt de Vlaamse Overheid er een euro naast. Elke gemeente kan een subsidieaanvraag indienen voor maximaal tien schoolomgevingen, waarbij elke schoolomgeving een subsidie van maximaal 25.000 euro kan ontvangen. 

Sint-Niklaas krijgt 143 154 euro voor 10 schoolomgevingen. Dat geld zal gebruikt worden voor het veiliger maken van de schoolomgevingen OLV Watermolendreef, Wijkafdeling Sint-Camillus,  SCS ’t Wijntje, BS Berkenboom De Ritsheuvel, OLV Ten Bos Heihoekstraat, Forum Da Vinci, OLV Plezantstraat,  Klavertje 3, De Zwaan en De Fontein. 

"Ik doe een warme oproep aan alle lokale besturen die nog geen dossier hebben ingediend: grijp deze kans", aldus  Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.  (mb)