SINT-NIKLAAS. Vanaf morgen zullen verschillende plaatsen in het Waasland in een oranje kleur gedompeld worden. Dat is een actie van Zonta International en Soroptimist International  waarmee ze aandacht vragen voor de internationale campagne tegen geweld op vrouwen. Tot 10 december zullen de bomen op het Stationsplein, in de Stationsstraat en in de Parklaan in het oranje ingepakt blijven. Daarnaast zullen er op verschillende plaatsen in de stad affiches en flyers verspreid worden. 

Dat dergelijke actie nodig is, blijkt uit de cijfers. Tijdens de vorige lockdown verwerkte de hulp 1712 gemiddeld 170 oproepen per maand voor partnergeweld. Dat is een stijging van 79% tegenover vorig jaar. Zorgcentra voor seksueel geweld noteerden in dezelfde periode een stijging van 58 procent. 

De lokale politie van Sint-Niklaas neemt alvast actie: Er komt begin 2021 een nieuwe ploeg van 10 gespecialiseerde zedeninspecteurs die het probleem moeten aanpakken en er komt een sensibiliseringscampagne. "Preventie is voor mij essentieel in het kader van deze problematiek. We moeten gezinnen sensibiliseren om tijdig hulp in te roepen als er spanningen zijn. Het is van het allergrootste belang dat de grens om over te gaan tot geweld niet wordt overschreden maar dat men op tijd kan ingrijpen en aan een oplossing werkt. Beschikbare hulplijnen zoals het nummer 1712 voor alle vormen van geweld zijn nog altijd veel te weinig bekend.", zegt korpschef Gwen Merckx.

Hilde Van Bogaert, voorzitster Soroptimistclub Land van Waas en Ann Seghers, voorzitster Zonta Club Waasland: "Om extra aandacht te genereren voor onze campagne hadden we het plan opgevat voor een Oranje flashmob op de Grote Markt. Met de huidige Covid-19 maatregelen is het helaas niet mogelijk hiervoor zo veel mensen samen te brengen. We opteerden dus voor kleinschalige flashmobs bij onze leden thuis. We hopen dat die massaal verspreid worden en ertoe zullen bijdragen om te werken aan een wereld zonder geweld op vrouwen en meisjes".

Ben je slachtoffer of getuige van geweld? Praat erover met iemand die je vertrouwt, meld het, zoek hulp. Contacteer 1712 voor alle vormen van geweld. De website slachtofferzorg.be biedt informatie voor alle slachtoffers of getuigen van geweld.(mb)