BEVEREN/KRUIBEKE/ZWIJNDRECHT.  Politici uit Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht zijn  verontwaardigd over de bewering van Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout die beweert dat het cordon sanitair is doorbroken in Zwijndrecht in het proces van de fusiegesprekken tussen Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht.

De burgemeesters van Beveren en Kruibeke wijzen er op dat de herkennende gesprekken werden gevoerd door een stuurgroep met een lid van elke fractie uit de gemeenteraad van Zwijndrecht. In een open brief wijzen ze op een eerder precedent waarbij in 1998 de hulp van het toenmalig Vlaams Blok werd ingeroepen met goedkeuring van Groen/toenmalige Agalev. Ze roepen op om het lokaal democratisch proces over een mogelijke fusie niet te verstoren. (mb)

Volgende open brief aan Groen-covoorzitter Vaneeckhout werd ondertekend door Ann Van Damme, Danny Van Hove, Filip Vercauteren, Dimitri Van Laere, Marc Van de Vijver en Boudewijn Vlegels:

"We betreuren de Nationale bemoeienis en zijn verontwaardigd om in de pers te moeten vernemen dat Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout beweert dat het cordon sanitair wordt doorbroken in het geval van een eventuele fusiebeslissing in Zwijndrecht. 

Beide partijen wensen Groen er aan te herinneren dat de verkennende gesprekken, waartoe de gemeenteraad van Zwijndrecht op 19 mei 2022 besliste, plaatsvonden door een stuurgroep met een lid van elke fractie uit de gemeenteraad van Zwijndrecht, waarbij dus ook Vlaams Belang. Deze gesprekken hebben de afgelopen maanden plaatsgevonden. Schijnbaar was er tot nu toe geen (nationaal) probleem dat Vlaams Belang mee deze gesprekken voerde! 

Verder wensen we de heer Vaneeckhout er op te wijzen dat er reeds een precedentswaarde bestaat van het zogenaamd "doorbreken van het cordon", waarbij dat "doorbreken" onder andere door Groen (het toenmalige Agalev) werd goedgekeurd in de gemeenteraad van Beveren: op 14 januari 1998 werd een extra gemeenteraad samengeroepen met een gezamenlijk ondertekende motie door één derde van de raadsleden, namelijk door de fracties van de toenmalige partijen VU, Agalev, VLD en Vlaams Blok, waarbij het Vlaams Blok dus nodig was om aan die één derde te geraken.  We betreuren dan ook dat Groen het cordon sanitair selectief benadert, en dat begrip dus enkel wenst te gebruiken wanneer het hen goed uit komt. 

We willen tenslotte een oproep doen om het lokaal democratisch proces dat sinds geruime tijd bezig is in Zwijndrecht over een al of niet fusioneren alle kansen te geven en niet te verstoren door nationale inmenging die getuigt van weinig respect voor het geen wat de mensen van Zwijndrecht zelf wensen."