REGIO. Het is vandaag complimentendag. In de regio Waas en Dender krijgen alle personeelsleden van residentiële zorgvoorzieningen (WZC, VAPH en jeugdhulp) een complimentenkaartje. De slogans ‘Ontsmettend goe bezig’ of ‘Een compliment is besmettelijk’ verwijzen duidelijk naar het coronavirus. Het complimentenkaartje wil dan ook iedereen die in de zorg werkt, bedanken voor de immense inspanningen het afgelopen jaar. Tegelijk is er ook het besef dat de geleverde inspanningen nog enkele maanden volgehouden moeten worden.

Deze complimentenkaartjes zijn een initiatief van het KBS-project ‘Kennis en expertise netwerking is enige antidotum tegen Covid-19’, waarbij verschillende partners hun schouders zetten onder de ondersteuning van de residentiële zorgvoorzieningen in coronatijden. Uit een bevraging bij de doelgroep kwam naar voor dat de psychosociale ondersteuning van het personeel één van de pijnpunten is waar de sector mee kampt. "Onze personeelsleden hebben in moeilijke omstandigheden gewerkt en met grote verliezen te maken gekregen. Dit heeft een impact op ieders veerkracht. We willen nu het signaal geven dat het ok is om je niet ok te voelen. Erover praten helpt. Want zorgen voor een ander, begint met zorgen voor jezelf.", zeggen Bart Onselaere van Zorgnetwerk Trento vzw en Hilde Servotte van vzw Samen Ouder. In samenwerking met Logo Dender vzw en Logo-Waasland vzw werd het complimentenkaartje dan ook iets om de drempel om hierover te praten of hiervoor hulp te zoeken, te verlagen.

Voor tips, oefeningen en inspiratie om mentaal fit te blijven, kunnen zorgverleners terecht op geluksdriehoek.be, dezorgsamen.be en de Houvast-app van het Rode Kruis. Wie er alleen niet meer uit geraakt, kan ook terecht bij hulplijnen.be. (mb)