ZWIJNDRECHT. Het gemeentebestuur van Zwijndrecht wil af van het sluipverkeer dat door lokale wegen naar de oprit van Linkeroever z’n weg baant. Volgens onderzoek moet minstens de helft van dat verkeer al eerder op de E17 rijden en dus neemt Zwijndrecht maatregelen. De eerste verkeersborden verschenen dinsdag al in het straatbeeld en zorgen voor een knip in de Neerstraat. Het verkeer uit de Molenstraat kan niet meer links de Neerstraat inrijden. 

Daarnaast maakt de gemeente een wijkcirculatieplan op dat het sluipverkeer uit de woonwijken moet halen. De wijk - met de straten Lange Haagstraat, Half Maan en de Smoutpot langs de E34 tot en met de Polderstraat, Neerbroek en alle straten er tussenin - ten noorden van de N70 krijgt de primeur. Dwars door de wijk rijden zal niet meer kunnen. Daar moet onder meer een zone 30, de inrichting van fietsstraten en onderbrekingen als tractorsluizen voor zorgen. In de Stenenkruisstraat geldt eenrichtingsverkeer richting Smoutpot vanaf de Neerstraat. Op termijn voorziet de gemeente nog een dertigtal extra verkeersremmende maatregelen. 

Verder onderzoekt Zwijndrecht samen de Vlaamse overheid en BAM hoe de doorstroming van auto’s en openbaar vervoer op de N70 kan verbeteren. Onder meer de regeling van de verkeerslichten aan de kerk van Zwijndrecht komt daarbij in het vizier.  (mb)