REGIO.  Port of Antwerp reageert via CEO Jacques Vandermeiren tevreden op de principiële goedkeuring door de Vlaamse regering voor extra containercapaciteit. Vandermeiren noemt de beslissing een belangrijke en noodzakelijke stap voor de ontwikkeling van het economisch potentieel en de perspectieven van de haven van Antwerpen en haar bijdrage aan de Vlaamse en Belgische economie. 

BEVEREN/DOEL. Vrijdag heeft de Vlaamse overheid in de procedure Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA) het definitief voorkeursbesluit vastgesteld. Daarbij is het plan 9-bis definitief goedgekeurd. Dat betekent dat het Saeftinghedok definitief van de baan is en dat Doel, de omliggende gehuchten en polders behouden blijven.  Het besluit moet wel nog voorgelegd aan de Raad van State. Die moet onder andere nagaan of de Vlaamse Regering voldoende geantwoord heeft op de bezwaren die zijn ingediend tegen het project.  Bij groen licht kunnen er concrete plannen worden opgemaakt. 

SINT-NIKLAAS/MECHELEN. Nick Staut (UHasselt / KU Leuven) uit Sint-Niklaas heeft zaterdagavond in Mechelen de Agoriaprijs 2019 voor beste creatief-technologische scriptie van Vlaanderen gewonnen. In zijn masterproef berekende hij de stralingsdosis van patiënten tijdens een chirurgische ingreep, onder meer met behulp van goedkope Microsoft Kinect-gamingcamera's. Hij wint een prijs ter waarde van 1.500 euro. Volgens de jury toont het werk van Staut heel wat potentieel. 

DOEL/BRUSSEL.  De Vlaamse overheid heeft de studiebureaus OMGEVING en RE-ST opdracht gegeven om een toekomstperspectief voor Doel en omgeving te ontwikkelen. Dat zal in twee fasen gebeuren.  Eerst zullen de bureaus aan de hand van scenario’s de mogelijkheden onderzoeken. Daar zal een voorkeursscenario uit volgen dat uitgewerkt zal worden tot een toekomstperspectief op korte en lange termijn, met een visie en een actieprogramma. Het onderzoek zal in nauw overleg met de gemeente Beveren, actiegroepen, academici en de havenwereld lopen. Het toekomstperspectief moet volgens de huidige timing tegen midden 2021 klaar zijn.

SINT-NIKLAAS. De tweede editie van het lees- en kijkboek ‘Zo is Sint-Niklaas’ is verschenen. Het boek bevat 40 persoonlijke verhalen en portretten van inwoners die vorig jaar reageerden op een oproep van het stadsbestuur. Opvallend is dat meer dan de helft woont in huisnummer 1 of 2.  Het boek toont de inwoners van Sint-Niklaas zoals ze echt zijn. Het boek ‘Zo is Sint-Niklaas’ kost 5 euro en is verkrijgbaar bij het toeristisch infokantoor op de Grote Markt, aan de infobalie van het stadhuis en bij de Sint-Niklase boekhandels.

SINT-NIKLAAS. PVDA uit zware kritiek op het vijfjarenplan van de stad Sint-Niklaas. Het plan geeft volgens de partij weinig tot geen aandacht aan asbestverwijdering. De stad schuift van 2020 tot en met 2022  jaarlijks  170.000 euro subsidies van OVAM door naar MIWA om het asbestprobleem aan te pakken. MIWA gaat een asbestspecialist aanwerven en een sensibiliseringcampagne opzetten maar stuit PVDA voor de borst dat de stad zelf geen extra geld voorziet om de stad asbestvrij te maken.

BEVEREN. Beveren zet zich helemaal in voor de Warmste Week. Wie rosse centjes inlevert bij het gemeentehuis of bij handelaars, helpt zo De Klaproos in Kallo. Enkele handelaars doen nog een extraatje en verkopen houten schijfjes met Beverse dialectzinnen aan 2 euro. De opbrengst gaat eveneens naar de Klaproos. 

SINT-NIKLAAS/LOKEREN.  AZ Lokeren en het AZ Nikolaas gaan fuseren. Dat is beslist door de raad van bestuur van de vzw Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme, waar de twee ziekenhuizen deel van uitmaken. 

ZEVENEKEN. De doortocht van de N70 in Zeveneken nabij Lokeren wordt sinds november vernieuwd. Vandaag zullen bij die werken 7 eiken op het dorpsplein sneuvelen.  De Vrijheidslinde blijft staan. Het verwijderen van de bomen zal twee dagen duren.  In 2021, als de volledige doortocht volledig klaar zal zijn, komen er 7 nieuwe inlands eiken. 

SINT-NIKLAAS. Michel De Baer van marketingbureau OMCollective uit Sint-Niklaas is genomineerd voor JCI Award Oost-Vlaamse Jonge Ondernemer. Die award wordt jaarlijks uitgereikt aan de meest beloftevolle jonge ondernemer uit onze provincie door JCI, wat staat voor Junior Chamber International. Dat is een wereldwijd netwerk van high potentials, leiders en ondernemers tussen de 18 en 40 jaar.