ANTWERPEN. De totale goederenoverslag van Port of Antwerp daalde het afgelopen kwartaal met drie procent. Dat wordt gezien als een normalisering na de recordcijfers van het eerste kwartaal  in 2018. Naarmate het kwartaal vorderde, zat opnieuw een stijgende lijn in de totale goederenoverslag. De verwachting is dat deze de komende maanden zal aanhouden. De containertrafiek blijft groeien. Maart 2019 was de sterkste ooit wat containers betreft.

ZWIJNDRECHT.  Op de Pastoor Coplaan, ter hoogte van de Idsteinlaan en de Boomgaardstraat in Burcht is verkeerssituatie gewijzigd. Daar geldt voortaan voorrang van rechts. Dat betekent dat wie op de Pastoor Coplaan rijdt, voorrang moet verlenen. Dat stuk van de Pastoor Coplaan is een zone 30 en dat zal binnenkort verder geaccentueerd worden met een wegmarkering. De verkeersborden zijn wel al aangepast aan de nieuwe regeling. (mb)

SINT-NIKLAAS. Het stadsbestuur van Sint-Niklaas wil de inwoners actief betrekken bij het beleid en wil daarvoor in dialoog gaan. Zo komt er een reeks van vijf open overlegavonden. Vorige week vond de eerste avond plaats en dat was met 120 deelnemers een succes. Aan tien overlegtafels werd grondig doorgepraat over de toekomst van de stad op basis van concrete thema’s zoals mobiliteit, natuur en milieu, preventie en veiligheid.

SINT-NIKLAAS. In tien jaar tijd is de leegstand in Oost-Vlaanderen naar een gemiddelde van 10% gestegen. Dat zeggen de leegstandscijfers van Locatus. In 15 Oost-Vlaamse gemeenten verdrievoudigden de cijfers sinds 2009. En in 12 steden en gemeenten bedraagt het leegstandspercentage meer dan 10%. In het Waasland is zowat overal, behalve in Kruibeke, de leegstand gestegen.  In Temse steeg de leegstand sinds 2009 tot 9,40 procent, in Beveren tot 8,8 procent en in Hamme tot 6,20 procent. In Lokeren verdubbelde de leegstand in vergelijking met 2009. In Sint-Niklaas steeg de leegstand licht tot 11,40 procent. 

SINT-NIKLAAS.  TV-Zender Nickelodeon organiseert woensdag de twaalfde editie van de Buitenspeeldag. Ook de tv-zenders Ketnet, VTM Kids, Studio 100 TV, Nick Jr. en Kadet doen hieraan mee. Tussen 13 uur en 17 uur gaan de tv-beelden van deze zenders op zwart met de bedoeling om kinderen aan te sporen om buiten te gaan spelen. In ruim 240 gemeenten zullen er activiteiten worden georganiseerd om kinderen bezig te houden.

BEVEREN. Naast de buitenspeeldag van de Vlaamse tv-zenders voor kinderen, is er ook de buitenspeeldag van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten vzw.  Daar doet de gemeente Beveren opnieuw aan mee. Dit jaar is het thema 'Circus'.

SINT-NIKLAAS. De Fietsersbond Sint-Niklaas wil de fietssnelweg F4 in Belsele en Sinaai rechttrekken. Nu zitten er vervelende kniks in het tracé waardoor de fietssnelweg meerdere keren de spoorweg oversteekt. Zo wil de Fietsersbond de knik ter hoogte van de Mierennest in Belsele wegwerken. Ook de versmalling moet er worden aangepakt door het fietspad te verbreden tot 3 meter. Ook wil de Fietsersbond de aansluiting met het fietspad naar Sint-Niklaas verbeterd zien. 

SINT-NIKLAAS. Morgen, dinsdag 23 april, starten de afbraakwerken met zware machines van de stadhuisvleugel aan de kant van de Parkstraat. De sloopwerken zullen een tweetal maanden duren, waarna grondwerken kunnen starten. De ontmanteling van het gebouw waren reeds op 25 maart gestart. In de loop van het najaar zal de nieuwe vleugel met onder andere de stadswinkel en het toeristisch infokantoor worden gebouwd.

BEVEREN. De voorbije weken dook in Beveren op verschillende manier de slogan ‘We zien ulder geiren’ op. De slogan werd steevast vergezeld van een QR-code die verwees naar een even mysterieuze instagrampagina. Vrijdag kwam eindelijk duidelijkheid: het was een campagne om de vernieuwing van de Jeugdraad Beveren in de kijker te zetten. Jeugdraad Beveren gaat voortaan door het leven als JRB en kreeg een nieuw logo. 

BEVEREN. Circus Barones slaat van 24 april tot en met 28 april haar tenten op op het Gravenplein in Beveren.  Waar de circusartiesten zich vorig jaar lieten inspireren door een reis rond de wereld, vormen nu sprookjes de inspiratiebron.