BEVEREN. De identiteitscontrole aan LAGO De Meerminnen in Beveren die deze zomer werd ingevoerd, blijft ook volgend jaar behouden. De controles kwamen er na verschillende incidenten met vandalisme en ongepast gedrag. Wie nog problemen veroorzaakte, komt op een zwarte lijst te staan en mag drie maanden niet binnen. Volgens de directie hebben de identiteitscontroles zo’n groot positief effect dat de controles doorgaan. Er komt wel nog een grondige evaluatie. (mb)

 

REGIO. Drie ondernemers uit onze regio hebben van UNIZO Oost-Vlaanderen het HIB-label gekregen. Dat staat voor Handmade In Belgium en is een jaarlijks vernieuwbaar ambassadeurslabel ontwikkeld door UNIZO.  Het gaat om Branny Interieur uit Hamme, Wooden Heart uit Sint-Gillis-Waas en Goudsmederij Hans Nagy uit Sint-Niklaas.

TEMSE. Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv wil de plasticvervuiling op onze rivieren en kanalen aanpakken. Het gaat daarvoor op zoek naar innovatieve systemen die een alternatief bieden voor de klassieke vuilvangmethodes. De bedrijven DEME en Seagro testen het komende jaar installaties die plasticafval en andere vervuiling uit onze rivieren en kanalen moeten vissen voor het de zee bereikt. 

SINT-NIKLAAS.  De voorbije week heeft afvalintercommunale MIWA de nieuwe afvalkalender voor 2020 verdeeld. In de kalender voor volgend jaar zijn een aantal opmerkelijke veranderingen te zien in vergelijking met dit jaar. Zo zal de groene GFT-container zal in juli en augustus wekelijks geledigd worden. De grijze huisvuilcontainer daarentegen wordt voortaan het hele jaar door slechts om de twee weken geledigd.

TEMSE.  Kanter Hanssens, een tiener uit Temse, heeft aan burgemeester Luc De Ryck van Temse de klimaatbundel van de Kids Climate Conference overhandigd. Daarin staan creatieve oplossingen die zijn bedacht door 150 kinderen tussen 8 en 14 jaar tijdens de zesde editie van de Kids Climate Conference, de kinderklimaattop van het Wereld Natuur Fonds en Center Parcs. In de bundel staat tips als ‘Maak plastic zakjes duurder dan herbruikbare zakjes’, ‘Statiegeld op veel meer verpakkingsmateriaal invoeren’ en ‘Bedrijven moeten meer eigen energie opwekken’.

REGIO. De Provincie Oost-Vlaanderen trekt ruim 316 302 euro uit voor zes vernieuwende woonprojecten in Oost-Vlaanderen. Daarvan is er reeds eentje actief in Sint-Niklaas. Het project RenoSeec van KU Leuven wil één- en meergezinswoningen gemeenschappelijk en betaalbaar renoveren zodat de woningen een sociale, ecologische en economische meerwaarde creëren. Deze manier van renoveren zorgt ervoor dat de renovatie voor de eigenaars zorgeloos verloopt. Het project loopt al 2 jaar in Sint-Niklaas. Tijdens het eerste jaar bereidde men de concrete uitrol van het project voor. Tijdens het tweede jaar startte de concrete aanpak en bereidde men ook de uitrol naar andere gemeenten voor. Het project krijgt van de provincie 100 000 euro. Het geld gaat naar coördinatiekosten.

BEVEREN.  De SP.a-fractie in Beveren heeft een motie ingediend waarin het aan het gemeentebestuur vraagt om een standpunt in te nemen tegen de aangekondigde holebi-vrije zones in Polen en het plan formeel te verwerpen. Ook vraagt de fractie dat het Beverse gemeentebestuur de bevriende Poolse gemeente Czchów vraagt om zich eveneens uit te spreken tegen deze holebi-vrije zones en de anti-holebi resolutie op niveau van de provincie formeel af te wijzen en te verwerpen. 

REGIO. De Vlaamse overheid investeerde in de maanden november en december via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) 18.6 miljoen euro in 36 scholenbouwprojecten in Oost-Vlaanderen. Daarvan ging er ruim 4.7 miljoen euro naar scholen in Sint-Niklaas, Beveren en Kruibeke. Zo gaat er bijvoorbeeld 4.4 miljoen euro naar een nieuwbouw, omgevings-, afbraak-, en verbouwingswerken van Gemeentelijke Basisschool De Toren Melsele in Melsele.

SINT-NIKLAAS.  PVDA Sint-Niklaas heeft een voorstel ingediend waarin het voor elk kind van twee jaar of jonger 40 euro korting vraagt op de diftar-tarieven.  Volgens PVDA groeit 1 kind op 4 in Sint-Niklaas op in kansarmoede. Pampers zorgen door hun gewicht voor hogere kosten in het diftarsysteem. 

SINT-NIKLAAS. De dertiende uitgave van XMAS XL heeft zondag de Don Boscokerk van Sint-Niklaas tot de nok gevuld. Het is een traditie dat op de zondag voor kerstmis 18 koren uit de regio zich verenigen om in telkens andere formaties met deKunstvrienden te musiceren. Dit jaar is onder leiding van Peter Snellinckx met 100 stemmen uit Waas Koor Consonant, Ceciliakoor en Belcanto deze Sint-Niklase kerstklassieker opgedragen aan 50 jaar Cultuurraad.